Start jij binnenkort als begeleider? Koop nu het werkboek voor de oefenperiode en stap zonder stress in de auto!

Veelgestelde vragen

De afgelopen jaren veranderde er heel wat in de rijopleiding, hieronder vind je een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Vind je geen antwoord op je vraag of wens je meer informatie over je situatie, dan helpen we je graag verder via het contactformulier.


Je kan binnen de geldigheid van je voorlopig rijbewijs een keer omwisselen naar een ander soort voorlopig rijbewijs. Je kan wisselen van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden geldig) naar een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden geldig) of omgekeerd:

 • De geldigheidstermijn van je nieuwe voorlopig rijbewijs begint te lopen op de dag van aanvraag.
 • De oefenperiode die je doorliep voor je het voorlopig rijbewijs omwisselt, telt mee voor je minimale oefenperiode.
 • De voorwaarden van je nieuwe voorlopig rijbewijs moeten voldaan zijn:
  • Wissel je om naar een rijbewijs zonder begeleider (18 maanden geldig), dan moet je eerst minimaal 20 uur erkende rijles volgen.
  • Wissel je om naar een rijbewijs met begeleider (36 maanden geldig), dan kan je maximaal 2 begeleiders laten opnemen, die voldoen aan de voorwaarden voor begeleiders. Je mag na het omwisselen niet meer alleen rijden.
 • De geldigheid van je theorie-examen blijft beperkt tot 3 jaar. Dat wil zeggen dat je op de dag van je praktijkexamen maximaal 3 jaar voordien geslaagd moet zijn voor je theorie-examen.

Door je voorlopig rijbewijs om te wisselen kan je je oefenperiode verlengen vooraleer een praktijkexamen af te leggen.

Voorbeeld:

Je hebt een voorlopig rijbewijs met begeleider dat 36 maanden geldig is. Na 30 maanden wissel je het om naar een voorlopig rijbewijs zonder begeleider met een geldigheid van 18 maanden. Dan kan je in totaal 48 maanden oefenen: 30 maanden met je eerste voorlopige rijbewijs aangevuld met de 18 maanden van je tweede voorlopig rijbewijs. Mogelijk moet je je theorie-examen opnieuw afleggen omdat dat maar 3 jaar geldig is.

Als je voorlopig rijbewijs minder dan 3 jaar vervallen is, kan je een nieuw voorlopig rijbewijs ‘M12’ aanvragen. Je kan het maar één keer aanvragen tijdens de periode van 3 jaar na het vervallen je voorlopig rijbewijs:

 • Het heeft een geldigheid van één jaar (12 maanden).
 • Je moet 6 uren erkende praktijkles volgen bij een rijschool voordat je het kan aanvragen. Je volgt die 6 uren na het vervallen van je voorlopig rijbewijs.
 • Je moet minder dan 3 jaar voor de aanvraag geslaagd zijn voor het theorie-examen.
 • Je mag enkel oefenen met de begeleiders die op je voorlopig rijbewijs ‘M12’ opgenomen zijn of met een rijlesgever. Je mag maximaal 2 begeleiders opgeven, ze moeten allebei voldoen aan de voorwaarden van de begeleider.
 • Je kan met het voorlopig rijbewijs ‘M12’ onmiddellijk het praktijkexamen afleggen. Je moet geen verplichte bijkomende stageperiode doorlopen.
 • Wie een voorlopig rijbewijs ‘M12’ aanvraagt, moet ook het terugkommoment volgen.

Met het attest van de 6 uren erkende opleiding en het attest van je geslaagde theorie-examen kan je het voorlopig rijbewijs ‘M12’ aanvragen op het gemeentehuis van je woonplaats.

Als je voorlopig rijbewijs meer dan 3 jaar vervallen is, kan je helemaal opnieuw starten met de rijopleiding en een nieuw voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden aanvragen.

Vroeg je na het verval van je vorige voorlopige rijbewijs een voorlopig rijbewijs ‘M12’ aan, dan telt dat niet mee in de wachtperiode van 3 jaar. De 3 jaar beginnen te tellen vanaf de dag waarop je voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden vervallen is.

Het is altijd je eigen verantwoordelijkheid om het terugkommoment op tijd te volgen.

De brief die je krijgt, is een herinneringsbrief. Je moet daar dus niet op wachten. Je krijgt de brief in principe 3 weken voor je aan het terugkommoment mag deelnemen. Je volgt het terugkommoment ten vroegste 6 maanden na de datum die op je rijbewijs staat (bij 4a) en ten laatste 9 maanden na die datum.

Voorbeeld:

 1. Datum rijbewijs 4a: 6 december 2022
 2. Brief ontvang je ongeveer: mei 2023
 3. Terugkommoment volg je tussen 6 juni 2023 en dan 6 september 2023

Heb je toch twijfels?
Stuur dan een bericht via het contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De VSV kan deze gegevens niet voor je nakijken.

 • Deze aanpassingen aan het leertraject zijn van toepassing voor iedereen die zijn domicilieadres in Vlaanderen heeft:
  • een verplicht terugkommoment
 • De aanpassingen aan het theorie- en praktijkexamen zijn doorgevoerd in alle Vlaamse examencentra.
 • Je kan als leerling-bestuurder kiezen waar je lessen volgt en waar je examen aflegt: in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. De lessen en examens worden overal in België erkend.
 • Het aanvragen van je voorlopig rijbewijs kan enkel bij de stad of gemeente van je domicilieadres.

Ontdek alles over het rijbewijs in Wallonië of informeer je over het rijbewijs in Brussel.

Wie een voorlopig rijbewijs M36 (met begeleider) aanvraagt vanaf 1 maart 2024, moet bij het praktijkexamen kunnen aantonen dat de begeleider(s) het vormingsmoment ten minste 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd heeft/hebben. 

Wie een voorlopig rijbewijs M12 (na verval van je eerste voorlopig rijbewijs) aanvraagt vanaf 1 maart 2024, moet bij het praktijkexamen kunnen aantonen dat de begeleider(s) het vormingsmoment voor het praktijkexamen gevolgd heeft/hebben. 

Wie in België is ingeschreven, kan een rijbewijs behalen.

 • Je staat opgenomen in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of wachtregister van een Belgische gemeente EN je gewone woonplaats is in België.
 • Je kan een bewijs leveren dat je (ten minste 6 maanden) ingeschreven bent in een Belgische onderwijsinstelling.
 • Je bent houder van een geldige diplomatieke – consulaire of bijzondere identiteitskaart.

Dat kan voor bepaalde soorten buitenlandse rijbewijzen. Het is een complex verhaal. Vraag altijd meer informatie bij het gemeentehuis.

 • Europees nationaal rijbewijs (EU-landen, Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein)
  • Zonder geldigheidsdatum: omwisselen binnen 2 jaar na inschrijving in de gemeente.
  • Met geldigheidsdatum: de geldigheidsdatum blijft behouden.
 • Niet-Europees nationaal rijbewijs
  • Geldig erkend: 185 geldig na inschrijving in de gemeente.
  • Niet erkend: je moet de rijopleiding volgen in België. Je rijbewijs is niet geldig.

Meer weten? mobilit.belgium.be/nl/weg/rijden/rijbewijzen/buitenlands-rijbewijs

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug